Vad är ett socialdemokratisk vallöfte värt? (Debattartikel Sydostlänken)

Sydostlänken omfattar upprustning av befintlig bana mellan Älmhult och Olofström och ny bana mellan Olofström-Blekinge kustbana. Förslaget gäller i första hand godstrafik men möjliggör också persontrafik. Socialdemokraterna lovade inför valet 2014 att den skulle byggas men inget har hänt.
På uppdrag av Alliansregeringen tog Trafikverket fram en plan för sydostlänken som visar på att det skulle vara en ovanligt lönsam investering. Trafikverket har konstaterat att Sydostlänken skulle ge positiva effekter för näringslivet och skapa goda kommunikationer från norra Sverige och Göteborg, till Blekinge och vidare ut till östra Europa och Asien. Sydostlänken är ett av mycket få förslag för att undvika att den ökade mängden gods måste transporteras på vägarna.
En månad före valet 2014 besökte Anders Ygeman (S) Blekinge. Han var då ordförande i riksdagens trafikutskott och Socialdemokraternas talesperson i trafikfrågor.  Vid sitt besök lovade han att om Socialdemokraterna vann valet så skulle Sydostlänken byggas och arbetet skulle börja redan under kommande mandatperiod, det vill säga 2014-2018. Detta utspel fick självklart stort genomslag i media eftersom det finns samstämmighet mellan partierna i regionen om Sydostlänken. Den sista delen av vallöftet är redan sviket eftersom något arbete med banan har inte satt igång.
Regeringen kommer att presentera ett förslag till nationell infrastrukturplan för riksdagen under våren. Som vanligt är hemlighetsmakeriet stort. Vi var besvikna när Sydostlänken inte fanns med i det förslag till plan som Trafikverket levererade i höstas. Kostnaden rymdes inte ens i det den delen som byggde på ökade anslag. Regeringen kan nu välja att ta bort något annat projekt eller tillföra öronmärkta pengar. Det borde man göra eftersom det är ett löfte. Men sannolikheten för ens ett igångsättningsbeslut under nuvarande S+Mp-regering är låg med tanke på hur Socialdemokraterna hittills valt att hedra sitt vallöfte. Att döma av mediarapporter från Socialdemokraternas distriktskongress i Ronneby i börjande april är det fortfarande en öppen fråga om man ska uppfylla sitt vallöfte.
Detta är ett tråkigt konstaterande för Blekinge men också för Sverige i sin helhet. Sydostlänken är en del av en strategisk lösning för ett hållbart transportsystem. Godstrafiken i Blekinge bedöms öka med över 50 procent fram till 2030. Självklart speglar ökningen inte blekingarnas egna behov. De flesta transporter kommer via länets hamnar och ska vidare till andra destinationer i landet eller tvärt om. Eftersom dessa transportleder är livsnödvändiga för industrin så har ett ovanligt stort antal företag engagerat sig i frågan.
I grund och botten är detta en fråga om vad ett socialdemokratiskt vallöfte är värt när valdagen har passerat. Det handlar också om vilket värde regeringen ser i investeringar i landsorten.
Lennarth Förberg (M)
2 v ordförande
Regionstyrelsen, Region Blekinge
Carl-Göran Svensson (M)
2 v ordförande
Trafiknämnden, Region Blekinge

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *