Tågstation vid flygplatsen viktig

Det är viktigt att vi bygger en tågstation vid flygplatsen. Jag har lyft detta konsekvent i sex år i regionen och nu börjar det röra på sig. Ronneby kommun tar initiativet och köper mark som ligger mellan flygplatsen och befintlig järnväg. Avståndet är bara ett par hundra meter.
För att öka kapaciteten på banan är det nu klart att det ska byggas ett mötesspår någonstans mellan Bräkne-Hoby och Ronneby. Det verkar nu vara etablerat att det ska vara i Kallinge. Mötesspåren är långa. Nya EU-regler anger 750 meter. Därför blir de dyra, cirka 100 mkr. Förutsättningen för att vi ska få till en station är att det byggs ett mötesspår på rätt ställe med statliga pengar. Själva perrongen mm är sedan ganska billigt att bygga så att det blir en station. Det ekonomiska är klart. Det finns i planen och Regionen har undertecknat ett medfinansieringsintyg. Det intressanta med din kommentar är att Trafikverket, fd Banverket, fortfarande är inriktade på att bygga spåret vid Kallinge fd station eftersom man har mark där. Vi försöker förklara att nyttan med investeringen blir större om man lägger det vid flygplatsen och jag har föreslagit att tåg-folket på Trafikverket talar med flyg-folket i samma verk. Jag tror att vi kommer att lyckas fast inget går fort. I och med kommunens markförvärv så har vi i alla fall tagit oss ett stort steg längre.
Någon fara för andra stationer finns inte. Snarare tror jag att det blir fler tågstationer. Starka önskemål i Johannishus till exempel, som har dåliga bussförbindelser idag. Men det har föreslagits att kurvorna på kustbanan skulle rätas ut för att korta restiden. Med järnvägen i en rak sydlig bana närmare kusten, som föreslagits, skulle både Bräkne-Hoby och flygplatsen påverkas så det har jag varit emot. Viktigast vad gäller tågtrafiken är att Trafikverket ökar den tekniska kvaliteten på banan så att operatörerna kan hålla sina tidtabeller.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *