Vad vill M i Ronneby med kollektivtrafiken?

Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den blir bättre för pendling. Då krävs bättre trafik i landsorten, parkeringsmöjligheter för dem som inte bor vid hållplatsen, högre turtäthet och korta restider. Vi vill öka kapaciteten på Kustbanan för att öka turtätheten och öppna nya stationer. Banunderhållet måste bli bättre så att operatörerna på Kustbanan kan hålla sina tidtabeller. För Ronnebys del betyder det att vi snarast vill börja bygga en ny station vid flygplatsen och vi vill utreda vad som krävs för att öppna en station i Johannishus, som idag har alltför gles busstrafik. Även busstrafiken mellan Listerby och Kuggeboda-Gö behöver ses över. Busstrafiken från centrala Ronneby och Kallinge flygplats mot Tingsryd-Växjö har nyligen förbättrats och bör följas upp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *